|   print

Report of the exploratory meeting regarding epidemiology of occupational and environmental factors associated with autoimmunity, Bilthoven, May 10-12, 2000
[ Rapport van het symposium epidemiologie van factoren op de werkplek en in het milieu die zijn geassocieerd met autoimmuniteit, Bilthoven, 10-12 Mei 2000 ]
 
van Loveren H, Vos JG, Germolec D, Simeonova PP, Eijkemanns G

32 p in English   2000

RIVM Rapport 640070002
download pdf (131Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
An "Exploratory Meeting Epidemiology on Occupational and Environmental Factors Associated with Autoimmunity" was organized in Bilthoven the Netherlands, from May 10-12, 2000. The aim was to determine the optimal methodology for assessment of autoimmunity associated with occupational or environmental exposures in the human population, and to set up interdisciplinary and collaborative epidemiological studies to investigate the association of exposure to silica, hexachlorobenzene, ultraviolet radiation, and other agents with autoimmunity and autoimmune diseases in the human population. These agents were selected as carrying particular suspicion at present. Several recommendations were made: 1) systematic descriptive epidemiological data on autoimmunity and autoimmune disorders are required; 2) the establishment of disease-reporting registries should be encouraged; 3) the development of internationally accepted standard diagnostic criteria for all autoimmune diseases should be encouraged; 4) the social impact of these disorders should be evaluated and estimations of direct and indirect economic costs should also be made; 5) the methods of exposure assessment used in epidemiological studies should be standardized; 6) laboratory methods for measurement of biological responses should be standardized; and 7) the inclusion of indicators of autoimmunity and autoimmune diseases and of relevant environmental exposures in ongoing epidemiological studies should be encouraged.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Van 10-12 Mei 2000 werd in Bilthoven een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden, getiteld "Exploratory Meeting Epidemiology on Occupational and Environmental Factors Associated with Autoimmunity". Het doel was te bepalen wat de optimale methodologie zou zijn voor het vaststellen van autoimmuniteit die is geassocieerd met blootstelling aan agentia op de werkplek of aan omgevingsfactoren. Bovendien werd de mogelijkheid besproken om in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden dergelijke associaties te onderzoeken, gericht op silica, hexachlorobenzeen, en ultraviolette straling. Deze agentia werden geselecteerd omdat er aanwijzingen zijn dat zij een invloed hebben op autoimmuniteit in de bevolking. Er werd een aantal aanbevelingen gedaan: 1) systematische epidemiologische gegevens betreffende autoimmuniteit en autoimmuunziekten dienen te worden vergaard; 2) het opzetten van data bestanden betreffende autoimmuunaandoeningen dient te worden bevorderd; 3) er dient een internationaal geaccepteerde standaard voor diagnostische criteria voor autoimmuunziekten te worden ontwikkeld; 4) sociale en economische repercussies van autoimmuunziekten dienen in kaart te worden; 5) methoden om blootstelling vast te stellen en de gegevens te gebruiken in epidemiologische studies dienen te worden gestandaardiseerd; 6) laboratoriummethoden om biologische responsen te meten dienen te worden gestandaardiseerd; en 7) het opnemen van indicatoren van autoimmuneit en autoimmuunziekten alsmede relevante blootstellingen in lopende epidemiologische studies dient te worden bevorderd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM NIEHS CDC/NIOSH IPCS/WHO LSHTM
( 2000-12-05 )