|   print

Developmental immunotoxicity of Diazepam in prenatally exposed weanling Wistar rats
[ Onderzoek naar toxiciteit van Diazepam op het ontwikkelende immuunsysteem in perinataal blootgestelde gespeende Wistar ratten ]
 
van Loveren H, Piersma AH, de Jong WH, de Waal EJ

24 p in English   1999

RIVM Rapport 640080001
download pdf (1112Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A prenatal developmental toxicity study was conducted in rats receiving the pharmaceutical Diazepam from gestation days 14 to 20. Reports from the literature claim that Diazepam has impaired the immune function in the offspring of rats receiving treatment during the third trimester of gestation. Diazepam is currently used in clinical practice for the treatment of pregnant women. The aim of this study was to ascertain whether inclusion of immunotoxicity parameters would lead to identification of immunotoxic activity of this compound. These parameters included routine haematology, weight and microscopy of lymphoid organs, bone marrow cellularity, total serum immunoglobulin levels, counts of splenic lymphocyte subsets, splenic natural killer cell activity, splenic lymphocyte responsiveness to mitogens, and primary and secondary antibody responses to red blood cells from sheep. The host resistance to Trichinella spiralis parasites was also studied. Several effects on the immunosystem were observed, but not seen in the non-functional immune assays of the immunosystem. However, some effects were observed with functional immune assays, i.e. a (statistically insignificant) reduction in NK-cell activity and an increased IgE response after infection with Trichinella spiralis. These results indicate that Diazepam is not a strong immunosuppressant under the conditions in this study. In retrospect, it would have been more advantageous to select a more potent immunosuppressant in carrying out these studies. Nonetheless, results do warrant further research for testing the usefulness of extending the current OECD 414 protocol through the introduction of immune parameters.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een prenatale reproductietoxiciteitsstudie werd uitgevoerd bij ratten, die daartoe gedurende dag 14 tot dag 20 van de dracht behandeld werden met het geneesmiddel diazepam. In de literatuur is gerapporteerd dat diazepam immuunsuppressie bewerkstelligt bij nakomelingen van ratten die in het derde trimester van de dracht behandeld werden. Deze verbinding wordt in de kliniek toegepast bij zwangere vrouwen. Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken of opname van een aantal parameters voor immunotoxiciteit in de reproductiestudie deze immunotoxiciteit zou aantonen. Deze immuunparameters bestonden uit routine hematologie, gewicht en microscopie van lymfoide organen, beenmerg cellulariteit, totale serum immunoglobuline concentraties, relatief voorkomen van lymfocyten populaties in de milt, "natural killer cell" activiteit van lymfocyten in de milt, mitogene stimulatie van lymfocyten uit de milt, en de primaire en secondaire antilichaamrespons tegen schapen rode bloedcellen. Bovendien werd de weerstand tegen Trichinella spiralis parasieten onderzocht. Er werden enige effecten op het immuunsysteem waargenomen. Deze effecten werden niet gezien bij niet-fuctionele testen van het immuunsysteem, terwijl met functionele testen enige effecten werden waargenomen (een (statistisch niet-significante) reductie in natural killer cell activiteit en een toegenomen IgE respons na Trichinella spiralis infectie). De resultaten geven aan dat diazepam niet een ernstige immunosuppressie induceren in de nakomelingen die via hun moeders tijdens de dracht zijn blootgesteld. Achteraf zou voor de studie naar de wenselijkheid van opnname van immunotoxicologiusche parameters derhalve beter voor een meer actieve verbinding gekozen zijn. Niettemin rechtvaardigen de resultaten verder onderzoek om de bruikbaarheid van een uitbreiding van het OECD 414 protocol met immuunparameters te testen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-11-00 )