|   print

Skin infections in renal transplant recipients and the relation with solar UVR
[ Huid infecties in niertransplantatie-patienten in relatie met zonlichtblootstelling ]
 
Termorshuizen F, Hogewoning AA, Bouwes-Bavinck JN, Goettsch WG, de Fijter JW, van Loveren H

22 p in English   2000

RIVM Rapport 640300003
download pdf (130Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
We investigated whether exposure to solar UVR would influence the occurrence of skin infections in a cohort of renal transplant recipients. In various experimental studies, exposure to UVR was demonstrated to possibly cause immunosuppression and impaired resistance to infections. We expected that such effects could be demonstrated more easily in the patients who were already immunocompromised. The lifetime cumulative exposure to solar UVR was estimated on the basis of self-reported data: the season in which the diagnosis was made was regarded as providing a rough estimate of the exposure just prior to or at the time of infection. In a Multivariate Poisson Regression Model for repeated measurements, we found the highest incidence of Herpes Simplex, Herpes Zoster and fungal/yeast infections to be associated with the summer season. There was no consistent association found between the lifetime cumulative estimate of exposure and the infection. The seasonal fluctuation may be due to the circannual rhythm in ambient levels of UVR.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft een studie waarin werd nagegaan of blootstelling aan zonlicht van invloed is op het optreden van huidinfecties in een cohort niertransplantatie patienten. Dit deden wij, daar uit diverse met name experimentele studies bekend is dat blootstelling aan ultraviolette straling (UV) een immuunsuppressie en een verlaagde weerstand tegen diverse infecties kan veroorzaken. Wij verwachtten dat in deze groep patienten door de reeds aanwezige immuunsuppressie dergelijke effecten eerder aan het licht zullen treden. De 'life-time' cumulatieve blootstelling aan zonlicht werd retrospectief geschat op basis van zelf-gerapporteerde gegevens; seizoen van diagnose werd gezien als ruwe maat voor de blootstelling vlak voor of op het moment van het optreden van de infectie. In een multivariaat Poisson regressie model voor herhaalde waarnemingen werd gevonden dat Herpes Simplex-, Herpes Zoster- en schimmel/gist infecties het meest in het zonnige seizoen gevonden werden, terwijl er geen duidelijke samenhang bleek te zijn met de 'life-time' cumulatieve maat voor zonlicht blootstelling. De gevonden seizoenseffecten zouden samen kunnen hangen met het jaarritme in de UV belasting.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM UMC Leiden Afdeling Dermatologie UMC Leiden Afdeling Nephrologie
( 2001-02-28 )