|   print

[  ]
 
Vaessen, H.A.M.G. , Wilbers, A.A.M.M. , Jekel, A.A..nf

p in Dutch   1986

download pdf (1803Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van margarine en halvarine (N=28), rundernieren (N=6), maiskiemen (N=1), "vet" uit overstortputjes (N=1), spinazie (N=5), boerenkool (N=8), mosselen (N=10), brood (N=4) en duplicaten van 24-uurs voeding (N=6) op gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH). Daarnaast is een deel van de monsters onderzocht op N-heterocyclische aromatische koolwaterstoffen (N-PAH). In geen van de monsters was het gehalte per N-PAH groter dan 0,2 ug/kg. Mosselen zijn met totale PAH-gehalten van 124 tot 384 ug/kg het hoogst besmet en leveren een niet te verwaarlozen bijdrage aan de totale carcinogene PAH-belsting via de voeding. Het PAH-gehalte van de margarine blijkt sterk afhankelijk van de kwaliteit van de grondstoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-02-28 )