|   print

[  ]
 
Egmond, H.P.van , Sizoo, E.A.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van BCR werden drie partijen melkpoeder bereid, langs natuurlijke weg besmet met aflatoxine M1 op niveau's van 0, ca. 0.3 en ca. 0.9 mug/kg. Van elke partij werden ca. 300 eenheden van elk 25 gram afgevuld in laminaatverpakkingen, die onder N2 werden afgesloten. Onderzoek na afvullen en verpakken, wees uit dat aflatoxine M1 homogeen verdeeld was over de afzonderlijke partijen melkpoeder. Geconcludeerd werd dat de monsters geschikt zijn om - na certificering - te dienen als BCR standaard referentiematerialen, gecertificeerd voor het gehalte aan aflatoxine M1.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-02-29 )