|   print

[  ]
 
Ellen, G. , Egmond, E. , Sahertian, E.T.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In totaal 140 monsters vleeswaar, te onderscheiden in 29 verschillende soorten werden onderzocht op hun gehalte aan vluchtige N-nitrosaminen (NA) en nitriet. Het merendeel der monsters (65,7%) bevatte minder dan 10 mg NaNo2/kg. In 46 van de 140 monsters (32,9%) waren geen vluchtige NA aantoonbaar. Het NA dat het meest frequent voorkwam, was N- nitrosodimethylamine (NDMA) dat in 53,6% van de 140 monsters aanwezig was in gehalten van 0,1-0,9 mug/kg. Andere NA die in de vleeswaren werden aangetroffen waren N-nitrosopiperidine (NPIP), (10 keer, 0,3-25 mug/kg) ; N-nitrosodiethylamine (NDEA), (3 keer, 0,2-0,9 mug/kg) ; N- nitrosopyrrolidine (NPYR), (3 keer, 1,3-4,2 mug/kg) ; N-nitrosomorfoline (NMOR), (1 keer, 0,7 mug/kg). De gehalten aan de voornoemde NA zijn aanzienlijk lager dan die gevonden bij onderzoek in de jaren 70 verricht door het toenmalige RIV en het TNO/CIVO. N-nitrosothiazolidine (NTHZ) werd na NDMA het vaakst aangetroffen, nl. in 36 monsters (25,7%) en in relatief hoge gehalten: 0,5-91 mug/kg, gemiddelde 5,7 mug/kg.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-11-14 )