|   print

Toxicity of Ambient Particulate Matter II. Acute toxicity study in asthmatic mice following 3-day exposure to fine ammonium ferrosulfate, a model compound for secondary aerosol of PM10
[ Toxiciteit van fijnstof in de buitenlucht (PM 10) II. Fijn ammonium ferrosulfaat ]
 
Cassee FR, Dormans JAMA, van Loveren H, van Bree L, Rombout PJA

23 p in English   1999

RIVM rapport 650010011
download pdf (1149Kb)  
Revised edition of March 1998  

Toon Nederlands

English Abstract
In this second report on acute inhalation studies with model compounds for secondary particulate matter, results are presented of a study with fine ammonium ferrosulfate aerosol in asthmatic animals. We hypothesised that an aerosol with a transitional metal could produce enhanced symptoms of asthma. We exposed healthy and 'asthmatic' mice to fine (MMD = 459 nm; 4.1 x 10 exp 3 particles per cm3) ammonium ferrosulfate. The mean actual mass concentration was 250 mug/m3. The pulmonary response in mice was determined using bronchoalveolar lavage fluid (BALF) analysis, airway reactivity measurements and histopathology. The results suggest that ammonium ferrosulfate as a model compound for the secondary fraction of ambient PM 10 at concentrations near ambient levels and using short-term exposures exert no pulmonary effects in healthy mice and in a asthma mouse model. In comparison with a previous experiment in which animals were exposed to ammonium bisulfate, no additional effect of the transitional metal, iron, could be established.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit tweede rapport over acute inhalatiestudies met modelcomponenten van fijnstof in de buitenlucht worden de resultaten gepresenteerd van een studie met ammoniumferrosulfaat in astmamuizen. De keuze van een zout met een overgangsmetaal (ijzer) is ingegeven door de hypothese dat ijzerionen radicaalvorming kunnen versterken. Het diermodel voor astma is ingezet omdat astmatici een risicogroep lijken te zijn als het gaat om blootstelling aan fijnstof. Gezonde en 'astmatische' muizen werden blootgesteld aan fijn (MMD= 459 nm; 4 x 10 exp. 3 deeltjes per cm3) ammoniumferrosulfaat . De gemiddelde massaconcentratie bedroeg 250 mug/m3. De pulmonaire reactie werd vastgesteld middels longspoelvloeistof (BALF) analyse, luchtwegreactiviteitsmetingen en histopathologie. De gegevens suggereren dat bij net iets hogere concentraties dan de in Nederland voorkomende concentraties en bij een korte blootstellingsduur geen pulmonaire effecten in gezonde dan wel gecompromitteerde muizen (als model voor astma) optreden. In vergelijking met eerdere experimenten waarbij aan ammonium bisulfaat werd blootgesteld kon geen effect van het overgangsmetaal ijzer worden aangetoond.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-04-30 )