|   print

Multiple Path Particle Deposition Model (MPPDep Version 1.11). A model for human and rat airway particle deposition
[ MPPDep version 1.11: een model voor humane en rattenluchtweg deeltjes depositie ]
 
Freijer JI, Cassee FR, Subramaniam R, Asghararian B, Anjilvel S, Miller FJ, van Bree L, Rombout PJA

p in English   1999

RIVM Rapport 650010019
Rapport is vervallen. Zie rapport 650010030 voor nieuwe versie / Report has expired. See report 650010030 for new version  

Toon Nederlands

English Abstract
The programme is largely based on multiple-path models for particle deposition and existing models described in the literature. It encompasses both modules for human and experimental animal (rat) calculations. The software can calculate the dose ratio and flux of particulates in certain segments or regions within the airways. By adjusting the functional parameters like breathing frequency or tidal volume, the influence of certain respiratory diseases on particle deposition can be simulated. Another important modification is the addition of functions for the inhalability of particulate matter and the option to calculate the deposition of both mono- and poly-disperse aerosols. The software package has been made user-friendly through the application of a graphical interface for a MS Windows 9x/NT computer operating system.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het programma is grotendeels gebaseerd op in de literatuur beschreven 'multiple path' modellen voor aerosolen, wat als belangrijk voordeel ten opzichte van bestaande modellen heeft dat het gebruik maakt van de morfologische gegevens van een individu. Het omvat zowel modules voor het bepalen van de gedeponeerde dosis in zowel de mens als in proefdieren (rat). De modellen zijn in staat om op basis van bestaande morfologische en functionele gegevens de dosis en flux in een bepaald segment of regio van de luchtwegen vast te berekenen. Daarnaast kunnen binnen een zekere range de functionele parameters als ademhalingsfrequentie worden aangepast om hiermee bepaalde luchtwegaandoeningen te kunnen simuleren. Een andere belangrijke modificatie is het toevoegen van functies voor de inhaleerbaarheid van aerosolen, het invoeren van gegevens over poydisperse aerosolen. Het softwarepakket is gebruikersvriendelijk door toepassing van een grafische interface en geschreven voor een MS-Windows 9x/NT.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Chemical Industry Institute of Toxicology (CIIT)
( 1999-11-00 )