|   print

Multiple Path Particle Dosimetry model (MPPD v1.0): A model for human and rat airway particle dosimetry
[ Multiple Path Aerosol Dosimetrie model (MPPD v1.0): Een model voor dosimetrie van aerosolen in luchtwegen van de mens en de rat. ]
 
Price OT, Asgharian B, Miller FJ, Cassee FR, de Winter-Sorkina R

p in English   2002

RIVM rapport 650010030
CD-rom publication  Hier is het rapport te downloaden: <http://www.ara.com/products/mppd.htm>  

Toon Nederlands

English Abstract
This model calculates the deposition and clearance of monodisperse and polydisperse aerosols in the respiratory tract of rats, human adults and children (deposition only) for particles ranging from ultrafine (0.01 microns) to coarse (20 microns) sizes. The models are based upon single-path and multiple-path methods for tracking air flow and calculating aerosol deposition in the lung. The single-path method calculates deposition in a typical path per airway generation, while the multiple-path method calculates particle deposition in all airways of the lung and provides lobar-specific and airway-specific information. Within each airway, deposition is calculated using theoretically derived efficiencies for deposition by diffusion, sedimentation and impaction within the airway or airway bifurcation. Filtration of aerosols by the head (nose and mouth) is determined using empirical efficiency functions.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit model berekent de depositie en de klaring van monodisperse en polydisperse aerosolen in de luchtwegen en longen van ratten, de volwassen mens en kinderen voor deeltjes tussen ultrafijn (0.01 um) en grof (20 um) stof. Het model is gebaseerd op 'single-path' en 'multiple-path' methoden om het verloop van de luchtstroom te volgen en te berekenen wat de aerosol depositie in de longen is. Het 'single-path' model berekent de depositie in een specifieke route per luchtweggeneratie, terwijl het 'multiple-path' model de deeltjes depositie in alle luchtwegen van de longen berekent en longlob-specifieke en luchtwegspecifieke informatie verschaft. Binnen elke luchtweg wordt de depositie berekend met behulp van theoretisch afgeleide efficienties voor depositie door diffusie, sedimentatie en impactie in de luchtwegen of op splitsingen hiervan. Filtratie van aerosolen in het hoofd (neus en mond) wordt bepaald met behulp van empirische efficientie functies.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-12-11 )