|   print

Is sperm quality actually declining? A literature survey
[ Neemt de kwaliteit van sperma echt af? Een literatuurverkenning ]
 
Mees MM, Cuypers CEJ, Piersma AH

58 p in English   1997

RIVM rapport 650030001
download pdf (3248Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The possible decline in human semen quality has become a recent major issue of concern. An article on a meta-analysis published by Carlsen and co-workers in 1992 claims to have shown a 50% reduction in semen quality over the last 50 years. This caused quite a stir in the media. However, the supposed decline in human sperm quality was far from unambiguous, considering the amount of criticism this article received and the contradictory results shown in other publications at the time. In a study designed to assess the likelihood of a true decline by critically analysing the Carlsen and co-workers study and the epidemiologically oriented articles describing trend in sperm parameters, the design and performance of each of the separate studies was evaluated for possible bias and confounders, and for validity of measuring methods and statistics. The evidence obtained was not convincing enough to support quantative or qualitative sperm decline over the last few decades.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De kwaliteit van menselijk zaad is recent ter discussie gekomen naar aanleiding van publicaties die wezen op een teruggang in sperma-aantallen in de tijd. In 1992 verscheen een meta-analyse van epidemiologische studies, waarin Carlsen en collega's een 50% reductie in sperma-aantallen over de laatste 50 jaar beschreven. Deze studie resulteerde in uitgebreide berichtgeving in de media. De gesuggereerde reductie werd in de wetenschappelijk literatuur sterk bekritiseerd, bovendien vertoonden andere studies op dit gebied tegenstrijdige resultaten. Dit onderzoek werd uitgevoerd om de waarschijnlijkheid van een reductie in spermakwaliteit vast te stellen, door een kritische analyse van de studie door Carlsen en andere studies op dit gebied. De opzet en uitvoering van elk van de studies werd geevalueerd met het oog op bronnen van bias en confounders, methoden van sperma-analyse en statistiek, teneinde de validiteit van de resultaten te beoordelen. De kwalitatieve analyses van zowel de meta-analyse van Carlsen als de primaire epidemiologische studies gaven aan dat de onderbouwing van de conclusie dat de kwaliteit en/of kwantiteit van het menselijk sperma de laatste decennia is afgenomen niet overtuigend is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-11-30 )