|   print

Immunotoxicity and Developmental Toxicity in the Rat after Prenatal Exposure to Diethylstilbestrol
[ Immuuntoxiciteit en embryofoetale toxiciteit in de rat na prenatale blootstelling aan diethylstilbestrol ]
 
Piersma AH, Verhoef A, Sweep CGJ, de Jong WH, van Loveren H

33 p in English   2001

RIVM Rapport 650040002
download pdf (271Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the present study, we have explored the usefulness of the inclusion of immune parameters within the prenatal developmental toxicity study in rats, as described in the OECD 414 guideline. Diethylstilbestrol was used as the model compound, as it is known to be toxic both for development and for the immune system. The results show developmental toxicity in terms of decreased fetal survival and body weight in the presence of reduced maternal food consumption and body weight. Histopathologic effects in ovaries and uteri of pups were reminiscent of the estrogenicity of the test compound. In contrast, immune parameters were uncompromised. Rather than the prenatal exposure protocol used here, the early postnatal period may be more vulnerable to immunotoxic injury after xenobiotic exposure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In deze studie hebben we het mogelijke nut onderzocht van het inbouwen van immuunparameters in de "developmental toxicity study", zoals beschreven in het OECD 414 protocol. Diethylstibestrol (DES) werd daarbij als modelstof gebruikt, vanwege de toxische eigenschappen van deze stof voor zowel de embryogenese als voor het immuunsysteeem. De resultaten lieten embryotoxiciteit zien in de vorm van embryonale sterfte en verlaagd foetaal gewicht, terwijl voedselconsumptie en groei van de moederdieren achterbleven. Daarnaast werden bij pups histopathologische effecten gezien in uterus en ovarium, die verklaard kunnen worden uit de oestrogene werking van de modelstof. Echter, immunologische parameters, waaronder histopathologie, hematologie, en SRBC-respons in pups op de leeftijd van vier weken, vertoonden geen afwijkingen. We speculeren dat voor sommige verbindingen in tegenstelling tot de prenatale periode, waarin in deze studie werd blootgesteld, de vroege postnatale periode meer gevoelig zou kunnen zijn voor immunologische schade na blootstelling aan xenobiotica.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Radboud Nijmegen / afdeling Chemische Endocrinologie
( 2001-11-23 )