|   print

Diet during pregnancy and weaning and adult disease in the offspring in the rat
[ Voeding tijdens de zwangerschap en de vatbaarheid voor chronische ziekten in het nageslacht bij de rat ]
 
Siemelink M, Dormans JAMA, van Loveren H, de Klerk A, Vleeming W, Schenk E, van de Kuil T, te Biesebeek JD, Verharen H, Verhoef A, Piersma AH, Opperhuizen A

68 p in English   2001

RIVM Rapport 650250006
download pdf (583Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Several epidemiological as well as experimental studies suggest that the composition of the maternal diet during pregnancy may have a programming effect on the fetus leading to epigenetic predisposition of chronic diseases in adulthood. Here, effects of various diets given during pregnancy and weaning on parameters related to chronic diseases during adulthood were studied in the rat. Seven groups of sixteen animals were put on an isocaloric semi-synthetic high-fat diet two weeks before pregnancy, and continuing throughout pregnancy and weaning. Diets differed in macronutrient - or fatty acid composition. Fetal development was studied on gestational day 21. After birth, litter size in parallel groups was reduced to eight pups. A series of physiological parameters were studied in the pups at age 12 weeks. The offspring of dams put on a low protein diet or a fish oil diet in utero and during weaning had a significantly reduced body weight gain from birth up to age 12 weeks in comparison to the control group. Male offspring aged 12 weeks fed the coconut oil diet in utero and during weaning appeared slightly insulin-resistant. No difference in the volume of the islets of Langerhans could be demonstrated in this group. Despite significantly smaller islets of Langerhans and a reduced number of large islets in the pancreas of 12-week-old male rats given the low protein diet in utero and during weaning, no differences in glucose or insulin concentration were found in comparison to the control group. Maternal diet during pregnancy and weaning did not influence immune function or blood pressure in the offspring at the age of 12 weeks. In conclusion, prenatal diet influences postnatal development, as determined by anatomical and physiological parameters.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit zowel epidemiologische als dierexperimentele studies komen steeds meer aanwijzingen dat de samenstelling van de voeding tijdens de zwangerschap een belangrijke invloed heeft op de vatbaarheid van het nageslacht voor chronische ziekten op latere leeftijd. In deze dierexperimentele studie zijn de effecten van diervoeders met een verschillende samenstelling onderzocht op parameters voor chronische ziekten op volwassen leeftijd. Aan zeven groepen van elk zestien dieren werd een isocalorisch hoog-vet voer gegeven met een verschillende macronutrient- en vetzuursamenstelling vanaf twee weken voor de dracht tot aan het einde van de speenperiode. Op dag 21 van de dracht werd de foetale ontwikkeling onderzocht. Op de leeftijd van 12 weken is een aantal fysiologische en morfologische parameters bepaald. Nageslacht dat in utero en tijdens de speenperiode was blootgesteld aan een laag eiwit voer of een voer rijk in visvetzuren had een significant lager lichaamsgewicht vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van 12 weken, ten opzichte van de controlegroep. Het mannelijk nageslacht van dieren van de cocosnootgroep (rijk aan verzadigde vetten) lijkt licht insuline resistent te zijn. Er was echter geen verschil in volume van de eilandjes van Langerhans ten opzichte van de controlegroep. Ondanks significant kleinere eilandjes van Langerhans en de aanwezigheid van minder grotere eilandjes in de pancreas bij 12-weken oude dieren uit de laag eiwit groep verschilde deze groep niet van de controlegroep in glucose- of insuline respons na een orale glucose load. De immuunfunctie en systolische en diastolische bloeddruk in het nageslacht op volwassen leeftijd leek niet te worden beinvloed door de samenstelling van de maternale voeding in utero en tijdens spenen Concluderend kan worden gezegd dat de samenstelling van de voeding tijdens de dracht en de vroege postnatale periode de postnatale ontwikkeling van het nageslacht beinvloedde, hetgeen bleek uit veranderingen in zowel morfologische als fysiologische parameters.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-01-24 )