|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van 2,3-epoxypropylacrylaat met microorganismen, Drosophila melanogaster en L5178Y muize-lymfoomcellen
[ Invescigation of the mutageniticy of 2,3-epoxypropylacrylate on microorganisms Drosophila melanogaster and L5178Y mouse lymphoma cells ]
 
Voogd CE, van der Stel JJ, Verharen HW, Leeuw RJ, Kramers PGN, Mout HCA, Knaap AGAC, Langbroek PG

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 658116001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
2,3-Epoxypropylacrylaat of glycidyacrylaat bleek mutageen te zijn voor Klebsiella pneumoniae (0,5 mmol/l en hoger), Salmonella typhimurium TA 1535 (vanaf 0,004 mg of + 0,02 mumol per plaat), Salmonella typhimurium TA 100 (vanaf 0,04 mg of + 0,2 mumol per plaat), de bananevlieg Drosophila melanogaster (bij injectie van 0,2 mul van een 10 mmol of 25 mmol oplossing) en L5178Y muizelymfoomcellen (vanaf 10-3 ml/l of 0,0087 mmol/l). Met Salmonella typhimurium TA 98 werd bij de hoogste dosering (0,4 mg per plaat) geen mutagene werking gevonden. Met Salmonella typhimurium TA 1538 werd alleen bij de hoogste dosering (0,4 mg per plaat) een zwak mutagene werking gevonden. 2,3-Epoxypropylacrylaat is mutageen en induceert basenpaar substituties en cytotoxische effecten bij Drosophila melanogaster met 25 mmol oplossing en muize- lymfoomcellen van 0,001 ml/l.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-08-15 )