|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van acrylzuur met microorganismen
[ Investigation of the mutagenic activity of acrylic acid with microorganisms ]
 
Voogd CE, van der Stel JJ, Verharen HW, Leeuw RJ

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 658116002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
a. Acrylzuur blijkt bij concentraties van 1 g/l of lager geen mutagene werking op Klebsiella pneumoniae uit te oefenen in de fluctuatietest. b. Acrylzuur blijkt bij hoeveelheden van 2 mg of minder per selectieplaat geen mutagene werking op Salmonella typhimurium TA 98 en TA 100 uit te oefenen. Ook bij grotere hoeveelheden is geen mutagene werking gevonden ; wel werd er groeiremming waargenomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-08-08 )