|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van methylmethacrylaat met microorganismen
[ Investigation of the mutagenic activity of methylmethacrylate with microorganisms ]
 
Voogd CE, van der Stel JJ, Verharen HW

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 658116004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
1. Met methylmethacrylaat is geen mutagene werking aangetoond bij concentraties van 5 g/l en lager in bouillon en 0,2 g/l en lager in lucht bij Klebsiella pneumoniae. Zowel met als zonder metabolische activering is geen mutagene werking gevonden bij 0,02 mg/plaat of minder of bij 100 mg/l of minder in lucht bij Salmonella typhimurium TA 100 en TA 98. 2. Bovengenoemde bevindingen zijn in overeenstemming met die van andere onderzoekers behoudens een onderzoek waarin met metabolische activering bij 50 mg en 100 mg/l een mutagene werking bij Salmonella typhimurium wordt gerapporteerd. 3. Bij concentraties hoger dan de onder 1 vermelde oefent methylmethacrylaat een groeiremmende of groeivertragende werking uit op bovengenoemde testorganismen. Methylmethacrylaat moet als een niet mutagene verbinding voor bacterien worden beschouwd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-12-31 )