|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van vinylacetaat op microorganismen
[ Investigation on the mutagenicity of vinylacetate with microorganisms ]
 
Voogd CE, van der Stel JJ, Verharen HW

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 658116005

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met vinylacetaat is bij concentraties van 0,1 g/l lucht of minder geen mutagene werking met Klebsiella pneumoniae gevonden. Met de Salmonella typhimurium stammen TA 98 en TA 100 is bij concentraties van 0,02 g/l lucht of minder geen mutagene werking, zowel met als zonder metabolische activering, met de onderzochte stof gevonden. Hoeveelheden van 0,1 g vinylacetaat per liter lucht blijken groeiremmend te werken op de Salmonella typhimurium stammen TA 100, TA 1530, TA 1535 en TA 1950. Vinylacetaat wordt als een niet mutagene stof voor bacterien beschouwd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-12-31 )