|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van 2,3-epoxypropylmethacrylaat met microorganismen
[ Investigation of the mutagenic activity of 2,3-epoxypropylmethacrylate with microorganisms ]
 
Voogd CE, van der Stel JJ, Verharen HW

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 658116007

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Glycidylmethacrylaat of 2,3-epoxypropylmethacrylaat bleek een mutagene werking uit te oefenen op Klebsiela pneumoniae (0,0002 mol en hoger), op Salmonella typhimurium TA 1535 (vanaf 0,004 mg per plaat) en Salmonella typhimurium TA 100 (vanaf 0,04 mg per plaat). Met de Salmonella typhimurium stammen TA 98 en TA 1538 werd geen mutagene werking gevonden bij hoeveelheden tot 0,4 mg per plaat. Aanwezigheid van metabolische activering bleek nauwelijks invloed te hebben op de mutagene activiteit bij de Salmonella typhimurium stammen TA 1535 en TA 100. Uit de resultaten blijkt dat 2,3-epoxypropylmethacrylaat basenpaar substituties induceert.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-08-15 )