|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van vinyltolueen met microorganismen, Drosophila melanogaster en L5178Y muize-lymfoomcellen
[ Investigation of the mutagenicity of vinyltoluene with microorganisms, Drosophila melanogaster and L5178Y mouse lymphoma cells ]
 
Voogd CE, van der Stel JJ, Verharen HW, Leeuw RJ, Kramers PGN, Mout HCA, Knaap AGAC, Langebroek PG

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 658116010

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met vinyltolueen is bij concentraties van 0,1 g/l (0,85 mmol/l) of minder geen mutagene werking met Klebsiella pneumoniae en bij hoeveelheden van 2 mul (0,015 mmol) of minder per selectieplaat zowel met als zonder metabolische activering geen mutagene werking op de Salmonella typhimurium stammen TA 100 en TA 98 gevonden. Bij injectie van vinyltolueen-oplossingen (0,1 mul van 100 mmol/l en 0,2 mul van 25 mmol/l) in Drosophila melanogaster is geen mutagene werking vastgesteld. Ook is met L5178Y muize-lymfoomcellen geen mutagene activiteit gevonden bij concentraties van 4x10-2 mul/ml (0,3 mmol/l) vinyltolueen of lager, zonder metabolische activering, en van 6x10-2 mul/ml (0,45 mmol/l) of lager, met metabolische activering. Tot nu toe bekende resultaten karakteriseren vinyltolueen als een stof die geen mutaties doch wel chromosoomafwijkingen induceert.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-12-31 )