|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van divinylbenzeen met microorganismen, Drosophila melanogaster en L5178Y muize-lymfoomcellen
[ Investigation of the mutagenic activity of divinylbenzene with microorganisms, Drosophila melanogaster and L5178Y mouse lymphoma cells ]
 
Voogd CE, van der Stel JJ, Verharen HW, Leeuw RJ, Kramers PGN, Mout HCA, Knaap AGAC, Langebroek PG

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 658116011

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met divinylbenzeen is bij hoeveelheden van 55 mul/l (0,385mmol/l of 50 mg/l) of minder met Klebsiella pneumoniae en bij hoeveelheden van 0,5 mul of minder per selectieplaat met de Salmonella typhimurium stammen TA 98 en TA 100, met en zonder metabolische activering, geen mutagene werking gevonden. Ook bij toediening van divinylbenzeen (injectie van 0,2 mul van een 100 mmol/l oplossing) aan Drosophila melanogaster is geen mutagene werking vastgesteld. Met muizelymfoom cellen L5178Y, met en zonder metabolische activering, is bij hoeveelheden van 0,035 mul/ml of minder geen mutagene activiteit van divinylbenzeen gevonden. Bij hogere concentraties dan bovengenoemde had divinylbenzeen groeiremmende en/of cytotoxische effecten. Divinylbenzeen is een stof waarmede in testen voor genmutaties geen mutagene werking is gevonden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-12-31 )