|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van methylacrylaat met microorganismen
[ Investigation of the mutagenicity of methylacrylate with microorganisms ]
 
Voogd CE, van der Stel JJ, Verharen HW

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 658116013

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met methylacrylaat is geen mutagene werking gevonden in de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae bij 0,02 mol/l (0,172% w/v) of minder in de vloeistoffase of bij 0,0002 mol/l (17,2 mg/l) of minder in de lucht. Met de Salmonella typhimurium stammen TA 98, TA 100 en TA 1535 is met methylacrylaat geen mutagene werking gevonden, met en zonder metabolische activering, bij concentraties in de lucht van 10 mg/l (0,00011 mol/l) en lager. Bij hogere concentraties dan de bovengenoemde vindt volledige groeiremming plaats. Methylacrylaat wordt als een voor microorganismen niet mutagene stof beschouwd. In de literatuur is gerapporteerd dat de micronucleus test bij muizen na toediening van 37,5-300 methylacrylaat per kg lichaamsgewicht positief was.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-12-31 )