|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van acrylonitril met microorganismen Drosophila melanogaster en L5178Y muize-lymfoomcellen
[ Investigation of the mutagenic activity of acrylonitril on microorganisms, Drosophila melanogaster and L5178Y mouse-lymphatic cells ]
 
Voogd CE, van der Stel JJ, Verharen HW, Kramers PGN, Mout HCA, Knaap AGAC, Langbroek PG

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 658116016

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Acrylonitril was mutageen bij 5 mmol/l in de fluctuatietest zonder metabolische activering ; in gasfase werd bij 0,5 mmol/l lucht een mutagene werking gevonden. Deze stof was ook mutageen in de Ames-test voor Salmonella typhimurium TA1535 (15 mmol/plaat) met metabolische activering doch niet met de stammen TA98 en TA100. In de gasfase werd in de Ames-test geen mutagene werking gevonden, groeiremming trad op bij ca. 0,1 mmol/l lucht. Met acrylonitril werd geen mutagene werking gevonden op Drosophila melanogaster (0,2 ul van een 10 of 15 mmol/l oplossing). Met L5178Y muize lymfoomcellen werd zonder metabolische activering een mutagene werking gevonden vanaf 11 mmol/l. Met metabolische activering werd of bij 4 uur (doch niet na 2 uur) of bij 10% S9 (doch niet bij 5% S9) een mutageen effect van acrylonitril gevonden. Ook in aanwezigheid van embryocellen van Syrische hamsters werd een mutageen effect of L5178Y cellen (0,5 en 1,5 mmol/l gedurende 18 uur) gevonden op het TK-gen en het HPRT-gen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-07-31 )