|   print

Beknopte samenvatting van het onderzoek van monomeren met diverse mutageniteitsonderzoekingen verricht door het RIVM
[ A concise compilation of the mutagenicity investigation of monomers carried out by the RIVM ]
 
Voogd CE, Kramers PGN, Knaap AGAC

16 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 658116019

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De resultaten van mutageniteitsonderzoekingen in 35 rapporten van het RIVM worden globaal besproken. Hierbij werden monomeren in twee of meer van de volgende testsystemen onderzocht: fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae, Ames test met diverse Salmonella typhimurium stammen waaronder TA100 en TA98, de Drosophila recessief letaal test, de SMART test met Drosophila, L5178Y muislymfoma test, test op chromosoomafwijkingen met CHO cellen, de SCE-test en de micronucleus test. Onder normale condities is met methylacrylaat, methylmethacrylaat, acrylzuur, methacrylzuur, methacrylonitril, vinylacetyleen, vinylsulfonzuur en N-vinylpyrrolidon geen mutagene werking gevonden. Daarentegen werd in nagenoeg alle testen een mutagene werking van 2,3-epoxypropylacrylaat, 2,3-epoxypropylmethacrylaat, acrylonitril en vinylchloride gevonden. Acrylamide en methylacrylamide bleken voor microben niet mutageen doch in zoogdiercellen en Drosphila melanogaster (bananenvlieg) wel. Onder speciale condities werd met vinylacetaat, vinyltolueen en divinylbenzeen in zoogdiercellen een mutagene werking gevonden, doch vooralsnog dienen deze drie stoffen als niet mutageen te worden beschouwd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-06-30 )