|   print

[  ]
 
Went, G.F.van ; Bergkamp, W.G.M.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het bij de test of "sister chromatid exchanges" (SCEs) gebruikte broomdeoxyuridine (BrdU) geeft op zichzelf al een toename in het aantal SCEs. In het kader van de standaardisering van het testprotocol voor de gebruikte V79 cellen zijn de aantallen SCEs bij verschillende concentraties BrdU bepaald. Er bleek een lineaire regressie te zijn. Daar een lage controle-waarde aanbevelenswaardig is, is voor het definitieve protocol gekozen voor 10 muM BrdU. Bij deze dosering gaat een betrekkelijk laag aantal SCEs samen met een optimale differentiatie van de kleuring der chromatiden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-02-09 )