|   print

[  ]
 
Went, G.F.van ; Bergkamp, W.G.M.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Alvorens de sce-test te gebruiken voor screeningsdoeleinden is het noodzakelijk het testprotocol te standaardiseren en te testen met een aantal mutagene resp. carcinogene stoffen, waarvan bekend is dat zij een toename in SCE's veroorzaken. Hiervoor werd gekozen MMC, EMS, MNNG en PC. Het gebruikte protocol gaf bij de geteste stoffen aantallen sce's die goed overeenkwamen met die van andere onderzoekers. Voor MMC, EMS en MNNG werd een dosis-gerelateerde toename in SCE's gevonden ; voor PC werd alleen bij de hoogste dosering van 3x10-3 mol/l een significante toename aangetoond. MMC als meest potent sce-inducerend agens werd gebruikt voor positieve controle-experimenten. Bij de 4-uurs blootstelling in een dosering van 3x10-8 mol/l, bij die van 24 uur in een dosis van 3x10-9 mol/l kweekmedium.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-02-13 )