|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van o-chlooraniline en m- chlooraniline in testen met zoogdieren in vitro en Drosophila melanogaster in het kader van de Beoordelings Criteria Waterverontreiniging
[ Investigations regarding the mutagenicity of o-chloroaniline and m- cloroaniline in tests with mammalians in vitro and Drosophila melanogaster ]
 
Knaap AGAC, Kramers PGN, Langebroek PG, Mout HCA

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 658305001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit onderzoek is uitgevoerd om aanvullende gegevens te verkrijgen t.b.v. de classificatie van de genoemde stoffen in het kader van de Beoordelingscriteria Waterverontreiniging. Hoewel de resultaten een zwakke mutagene werking niet geheel kunnen uitsluiten, wordt gecon- cludeerd dat voor het huidige kader de stoffen niet als mutageen dienen te worden beschouwd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-11-30 )