|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van methylmethacrylaat in de somatische mutatie- en recombinatie test met Drosophila melanogaster
[ Mutagenic activity of methylmethacrylate in the somatic mutation and recombination test with Drosophila melanogaster ]
 
Kramers PGN, Mout HCA, Groot MG

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 658472003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Methylmethacrylaat of methylacrylzure-methyl-ester bleek niet mutageen te zijn in de somatische mutatie en recombinatie test met Drosophila melanogaster bij concentraties van 10, 20 en 30 mMolair in het medium. Methylmethacrylaat bleek toxisch te zijn bij concentraties van 30 en 40 mMolair. Dit resultaat is eensluidend met de in genmutatietesten met bacterien en met zoogdiercellen in vitro gevonden negative resultaten. In testen voor chromosoomafwijkingen en zuster-chromatide uitwisselingen bij zoogdiercellen in vitro werd echter wel een mutagene werking aangetoond (rapporten RIVM 658116004, 842086002, 842086005).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-06-30 )