|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van vinylacetaat in twee mutageniteitstesten met Drosophila melanogaster
[ Vinylacetate is not mutagenic in two mutagenicity tests with Drosophila melanogaster ]
 
Kramers PGN, Groot MG, Mout HCA

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 658472005

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Vinylacetaat (VA) was niet mutageen in de geslachtsgekoppelde recessief letaal test met Drosophila melanogaster bij geinjecteerde concentraties van 25 en 50 mMolair in fysiologische zoutoplossing. Bij de hoogste concentratie werd een verminderde fertiliteit in broed C waargenomen. Tevens was VA niet mutageen in de Somatische Mutatie en Recombinatie Test (SMART) met Drosophila melanogaster, gevoerd aan larven bij concentraties van 25, 50 en 60 mM in gedestilleerd water. De larven overleefden de behandeling niet bij een concentratie van 75 mM. Bij 60 mM werd groeivertraging van de larven waargenomen. Eerder onderzoek toonde aan dat VA niet mutageen was in twee microbiele testen. VA was mutageen in de genmutatietest met L5178Y muize-lymfoomcellen. VA bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro en induceerde zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) in deze cellen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-09-30 )