|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van vinylchloride in de somatische mutatie en recombinatie test met Drosophila melanogaster
[ Mutagenicity of Vinyl chloride in the SMART assay in Drosophila melanogaster ]
 
Kramers PGN, Groot MG, Mout HCA

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 658472006

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Vinylchloride (VC) is mutageen in de somatische mutatie en recombinatietest (SMART) met Drosophila melanogaster bij een concentratie van circa 10000 ppm in lucht (ca. 24694 mg/m3). VC is toegediend aan larven vanaf 0-7, 23-31, 47-55 of 71-79 uur AEL (After Egg Laying) tot aan de verpopping. Het sterkste effect werd gevonden bij de behandeling vanaf 23-31 uur AEL (1e larvale stadium). In deze groep werd ruim een verdubbeling van het gemiddelde aantal single spots per vleugel gevonden, t.o.v. de controlewaarde. VC werd onderzocht als positieve controle in het kader van het mutageniteitsonderzoek met een serie monomeren (projecten 658116 en 658472). Ook in andere in dit programma gebruikte testsystemen kon de mutagene werking van VC worden aangetoond, te weten in de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae, in de Ames test met Salmonella typhimurium en in de genmutatietest met L5178Y muize-lymfoomcellen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-09-30 )