|   print

Onderzoek naar de mutagene werking van acrylamide en methacrylamide bij Drosophila melanogaster
[ Mutagenicity assay of Acrylamide and Methacrylamide in Drosophila melanogaster ]
 
Kramers PGN, Groot MG, Mout HCA, Verharen HW

28 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 658803002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Acrylamide is mutageen in de somatische mutatie- en recombinatietest (SMART) met Drosphila melanogaster na behandeling van larven vanaf het 2e en 3e larvale stadium tot aan de verpopping, bij concentraties van 1,0 ; 1,5 en 2,0 mM in gedistilleerd water. Concentraties van 1,5 en 2,0 mM acrylamide veroorzaken een vertraagde verpopping en de volwassen vliegen bleken kleiner van omvang dan die uit de controlegroep. Larven van verschillende genetische achtergrond blijken enigszins te verschillen in hun gevoeligheid voor de mutagene werking van acrylamide. Bij de meest gevoelige type is de controlewaarde stabieler. In de chromosoomverliestest met Drosophila melanogaster gaf acrylamide een verhoogd percentage X-chromosoomverlies in broedperiode C, dat slechts in een van de drie uitgevoerde experimenten significant was. Het resultaat kan hoogstens marginaal positief worden genoemd. Methacrylamide is mutageen in de somatische mutatie en recombinatie test na behandeling van larven vanaf het 3e larvale stadium tot aan de verpopping, bij concentraties van 10 en 12 mM in 3% tween-80, 1% ethanol oplossing. De toxische concentratie voor methacrylamide lag boven 10 mM.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-04-30 )