|   print

Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijlage 3. Onderzoek naar de reproduceerbaarheid van toxiciteitstoetsen met de diatomee Stephanodiscus hantzschii
[ Study on the reproducibility of toxicity-tests with the diatom Stephanodiscus hantzschii ]
 
Canton JH, Mathijssen-Spiekman EAM

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 668114001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ofschoon verschillende keren nieuwe culturen gebruikt zijn afkomstig van meerdere instituten en tevens experimenten uitgevoerd zijn ter verbetering van de groei, is het niet gelukt een gestandaardiseerde continu-kweek van S.hantzschii te verkrijgen aangezien meestal besmetting of klontering van de cellen optrad. Er werd slechts een van de acht modelstoffen getoetst en de resultaten wijzen op een zeer grote reproduceerbaarheid en gevoeligheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-10-12 )