|   print

Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijlage 1. Onderzoek naar de bruikbaarheid van een drietal eierleggende vissoorten in routine toxiciteitsonderzoek
[ Study to the usefulness of three egg-laying fish species in routine toxicity experiments ]
 
Canton JH, Adema DMM, de Zwart D

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 668114002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De reproduceerbaarheid van vierdaagse toetsen en "ei-larve" toetsen met Brachydanio rerio bleek goed te zijn. Het verschil in gevoeligheid tussen drie eierleggende vissen (B.rerio ; de zebravis, Jordanella floridae ; de blokkarper, Oryzias latipes ; de rijstvis) is gering (maximaal een factor 3.2). Grotere verschillen werden alleen waargenomen bij stoffen die ook voor een species en/of binnen een instituut slecht reproduceerbaar bleken te zijn. Er is geen duidelijke voorkeur aan te geven voor een van de drie onderzochte species, ook niet uit oogpunt van kweekbaarheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-10-22 )