|   print

Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen
[ Study to the usefulness of Lemna minor (duck weed) in routine toxicity tests and comparison of this aquatic plant with unicellular green algae ]
 
Adema DMM, de Zwart D

18 p in Dutch   1984

RIVM Rapport 668114003
download pdf (372Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze waterplant bleek goed bruikbaar als proefplant: de toetsen zijn met eenvoudige middelen en binnen twee weken uit te voeren. De gevoeligheid van L.minor voor 6 "non regulated" chemicalien was vergelijkbaar met die van eencellige groenalgen. Ten opzichte van het "standaard pakket" alg-crustacee-vis", verschaften de toetsen met L.minor geen extra informatie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-10-24 )