|   print

[  ]
 
Hanstveit, A.O.* , Kappers, F.I. , Canton, J.H.

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Als aanvulling op vroeger onderzoek werden toxiciteitstoetsen uitgevoerd met drie algensoorten, met name de cyanobacterien Microcystis aeruginose (de stammen RID-2, CCAP 1405/1 en SAG 46/80) en Oscillatoria agardhii (RID-4) en de diatomee Gomphonema parvulum (SAG 1032-1). Voor het onderzoek werden zes toetsverbindingen gebruikt (kaliumdichromaat, diisopropylamine, 2,4-dinitrotolueen, 2,6,- dimethylquinoline, 2,4,-dichlooraniline en tetrapropyleenbenzeensulfonaat). Het doel van het onderzoek was het nagaan van de gevoeligheid van cyanobacterien en van diatomeeen voor resp. stikstofhoudende organische verbindingen en zeswaardig chroom. Daarnaast werd de invloed van enkele experimentele factoren op de toxiciteit onderzocht. In het algemeen konden de resultaten van het eerder uitgevoerde onderzoek worden bevestigd. De cyanobacterien en diatomeeen blijken echter minder gevoelig dan in het vroegere onderzoek werd gevonden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-02-16 )