|   print

[  ]
 
Slooff, W. , Canton, J.H. , Heijden, C.A.van der

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op basis van milieuhygienische gegevens uit de literatuur werden 52 stoffen, welke in EG of IRC-verband behoren tot de zwarte lijst, geclassificeerd volgens het door de Werkgroep Beoordelingscriteria Waterverontreiniging opgesteld selectieschema. Hiertoe werden de stoffen beoordeeld op carcinogeniteit, toxiciteit en afbreekbaarheid in relatie tot het milieucompartiment water. Er werden 37 stoffen als zwarte stof en 2 stoffen als grijze geselecteerd. De overige 13 verbindingen werden door gebrek aan gegevens als prioritair voor nader onderzoek beschouwd. In de aanwijzingsprocedure als zwarte stof bleek het gewicht van de effect- en gedragsgerichte selectiecriteria min of meer gelijkelijk verdeeld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-01-12 )