|   print

Tolerance to ozone induced by preexposure to cadmiumchloride aerosol
[ Tolerantie voor ozon ten gevolge van blootstelling aan cadmiumchloride aerosol ]
 
Bloemen HJT, Balfoort HW, van Bree L, Dormans JAMA, Rombout PJA

27 p in English   1988

RIVM Rapport 668302003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De gevoeligheid van ratten voor blootstelling aan ozon (3 mg/m3, 4 uur) bleek te verminderen indien de ratten waren voorbehandeld met: a. eenzelfde O3 expositie, b. 1,4 mg/m3 CdCl2 aerosol gedurende 1 uur met 3 dagen hersteltijd, c. idem met 4 dagen hersteltijd. Als schade en herstelparameters werden gebruikt de eiwit en albumine concentratie in longspoelvloeistof, de eiwit concentratie en de enzymactiviteiten in longcytosol en histopathologische parameters. De resultaten geven aan dat mogelijk iedere stof die schade aan type I cellen veroorzaakt en daarmee de proliferatie van type II cellen induceert, toleratie voor oxidanten kan induceren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-07-31 )