|   print

A rat model of elastase induced emphysema
[ Een ratmodel voor emfyseem, geinduceerd door elastase ]
 
Dormans JAMA, Rombout PJA, Boere AJF, Marra M

p in English   1985

RIVM Rapport 668304001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het diermodel vertoont histologische, morfometrische en qua longfunctie karakteristieken identiek aan die van bepaalde emfyseem patienten. Het model zal gebruikt worden om de effecten van luchtverontreiniging te onderzoeken in de rat met een goed gekarakteriseerde longlesie. Het model is hierdoor een geschikt middel om gezondheidsrisico's van luchtverontreiniging op vermoedelijk kwetsbare groepen te beoordelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-06-01 )