|   print

Preliminary animal toxicity studies towards an exposure-response model for short-term ozone exposure
[ Diertoxiciteitsstudies ten behoeve van de ontwikkeling van een expositie-respons model voor kortdurende blootstelling aan ozon ]
 
van Bree L, Heisterkamp SH, Marra M, Rombout PJA

p in English   1986

RIVM Rapport 668306002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het model is de relatieve bijdrage van de ozon-concentratie, de expositietijd per dag en de expositieduur beschreven. Zowel de ozonconcentratie als de expositietijd per dag bleken positief te correleren met de accumulatie van eiwitten in longspoelvloeistof na een eenmalige blootstelling van muizen en ratten gedurende enkele uren aan ozon. Toename in de activiteiten van een aantal antioxidant enzymen bleek positief te correleren met de expositietijd per dag en de expositieduur na blootsstelling van ratten aan ozon. Resultaten benadrukken dat in diertoxiciteitsstudies ten behoeve van een risico- evaluatie van luchtverontreinigende verbindingen gekozen moet worden voor expositieregimes die zo goed mogelijk afgestemd zijn op het actuele expositie- en gedragsprofiel van de bevolking. Bovendien dragen deze resultaten bij aan de meningsvorming over de introductie van een nieuwe ozon-norm met een langere middelingstijd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-12-31 )