|   print

Fine particulate matter (PM10). Criteria documents air effects
[ Fijn stof ]
 
Prins CJ, Rombout PJA, Kramers PGN, Heijna-Merkus E

82 p in English   1985

RIVM Rapport 668310003

Toon Nederlands

English Abstract
This paper deals with the health effects of particulate matter as present in ambient air.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport betreft een studie naar effecten van fijn stof in de lucht op de gezondheid van de mens.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-05-31 )