|   print

Quality and safety of products containing Ephedra Herba on the Dutch market
[ Kwaliteit en veiligheid van Ephedra Herba bevattende producten op de Nederlandse markt ]
 
Lake OA, Slijkhuis C, Maas WF, van Vliet MEA, de Kaste D, Verdonk-Kleinjan W

49 p in English   2001

RIVM Rapport 670220001
download pdf (544Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
We performed analytical studies on dietary supplements and smart products containing Ephedra herba on the Dutch market. Such products are labelled 'from natural, herbal sources' and do not fall under Dutch Medicines Act. Most of the samples tested from 1993 to 1999 contained unacceptably large amounts of ephedrine (EP) alkaloids (the active substances of Ephedra herba) in relation to the safety criteria in the literature. Some samples also contained an effect-enhancing substance (e.g. coffeine), thus potentiating the risks of adverse events. Samples both 'from herbal sources' and 'not from herbal sources' were encountered, and the contents of EP alkaloids varied from product to product, as well as within a product. This project shows that there is a need to improve the safety and quality of these products in view of public health.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Wij hebben analytisch onderzoek uitgevoerd op Ephedra herba bevattende voedingssupplementen en smartshop producten op de Nederlandse markt. Dergelijke producten worden gepresenteerd als 'natuurlijke, plantaardige' producten en vallen niet onder de Nederlandse wetgeving voor geneesmiddelen. Het grootste deel van de monsters onderzocht in de periode 1993 - 1999 bevatte onaanvaardbaar hoge gehalten aan efedrine (EP) alkaloiden (de actieve bestanddelen van Ephedra herba) in vergelijking met de veiligheidsnormen in de literatuur. Sommige monsters bevatten ook een stof die de werking van de efedrine-alkaloiden potentieert (o.a. coffeine), wat een vergroot veiligheidsrisico betekende. Zowel monsters 'van plantaardige oorsprong' als van synthetische oorsprong werden aangetroffen, en de gehalten aan EP alkaloiden varieerden, zowel van product tot product als van charges binnen 1 product. Momenteel zijn de mogleijkheden om veiligheid en kwaliteit van dergelijke producten op de Nederlandse markt te verbeteren beperkt; de nationale wetgeving biedt hiertoe geen duidelijke mogelijkheden. Niettemin blijkt uit dit onderzoek de noodzaak tot verbetering, ten behoeve van de volksgezondheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Keuringsdienst van Waren regio Zuid
( 2001-11-26 )