|   print

Subacuut toxiciteitsonderzoek met een extract van grond afkomstig van het bedrijf van de heer H.J. Peterman te Weerselo
[ Subacute toxicity study with extract of soil taken at the farm of Mr. H.J. Peterman at Weerselo ]
 
den Tonkelaar EM, Greve PA, van Leeuwen FXR, Danse LHJC

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 678471001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Problemen met vee (o.a. sterfte) dat op mogelijk verontreinigde grond had gegraasd waren de aanleiding tot een subacuut toxiciteitsonderzoek waarin een extract van deze grond werd vergeleken met een extract van controlegrond en met een onbehandelde controlegroep. Gedurende 4 weken werd aan 10 mannelijke en 10 vrouwelijke dieren per groep dagelijks een dosis extract toegediend die overeenkwam met 5 g grond per kg lichaamgewicht. Effecten, die aan de toediening van het grondextract zouden kunnen worden toegeschreven, werden niet gevonden op groei, voedselopname, hematologisch onderzoek, biochemisch onderzoek van serum en lever, broom- en thyroxinegehaltes in serum, orgaangewichten en histopathologie van lever, uterus en ovaria. Uit dit onderzoek werden geen aanwijzingen verkregen dat de sterfte van vee op het bedrijf Peterman aan opname van verontreinigde grond is te wijten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-06-30 )