|   print

[  ]
 
Apeldoorn ME van ; Gestel CAM van ; Loch JPG

30 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de mogelijke blootstellingsroutes en -concentraties voor de mens en voor groepen van terrestrische organismen (vertebraten, invertebraten en microflora) aan paraquat als gevolg van de persistentie van deze stof in de bodem en de mogelijke effecten van deze blootstelling besproken. Voor volwassen personen, kinderen ouder dan 2 jaar en voor de meeste groepen van vertebraten blijken geen effecten te worden verwacht als gevolg van de persistentie van paraquat in de bodem. Voor kinderen in de leeftijdsgroep van 1-2 jaar kan bij opname van 10 g grond, bevattende paraquat residuen, een tijdelijke overschrijding van de aanvaardbare dagelijkse opname van paraquat plaats vinden. Voor vogels kan de inname van regenwormen, die grond met paraquat bevatten, leiden tot een blootstellingsniveau waarbij effecten op de reproduktie niet worden uitgesloten. Er worden geen effecten op invertebraten en microflora in en op de bodem verwacht, gezien de lage beschikbaarheid van paraquat in de meeste gronden. Op gronden met een laag lutum-gehalte en weinig organische stof is de beschikbaarheid van paraquat mogelijk hoger, waardoor effecten op gevoelige invertebraten en microorganismen niet worden uitgesloten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-02-28 )