|   print

[  ]
 
Janus JA ; Apeldoorn ME van ; Knaap AGAC

40 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderwaterbodems van de Nederlandse oppervlaktewateren zijn op diverse locaties verontreinigd met een of meerdere stoffen. Om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijke effecten van dermale blootstelling aan deze verontreinigde onderwaterbodems is een literatuuronderzoek verricht met betrekking tot een aantal zware metalen en (gechloreerde) koolwaterstoffen, die veelvuldig in onderwaterbodems zijn aangetroffen. Het onderzoek diende zich te beperken tot mogelijke locale effecten, met name irritatie en sensibilisatie, op de al of niet intacte huid. De in de literatuur gevonden effect-concentraties zijn waar mogelijk per stof gerelateerd aan de door DBW/RIZA opgegeven concentratie in de onderwaterbodem.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-03-31 )