|   print

[  ]
 
Linders JBHJ ; Wouters MFA

40 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
This report is the Dutch contribution in the Pilot Project of OECD's Pesticide Program. The Netherlands acted as lead country for pyridate for the comparison of evaluations of six participating countries, including Australia, Canada, Germany, Switzerland, the Netherlands and the United States of America. The lay-out of reviews are compared with each other and it was shown that of all participating countries only the Netherlands summarize all studies on toxicology and ecotoxicology individually. Of all references of all countries together only 61 out of 372 references were reviewed by two or more countries. From the common studies the countries established always the same endpoints. Only for some studies different final fate and effect data were reported. But in all cases the differences were only small. It can be concluded that it seems possible for countries to use reviews prepared by other participating countries for establishing their own results. Standardization showed to be important for several subjects

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport vormt de Nederlandse bijdrage aan het Pilot Project van het Bestrijdingsmiddelen programma van de OECD. Nederland heeft als "lead Country" gefungeerd voor de actieve stof pyridaat om een vergelijking te maken van de evaluaties van zes deelnemende landen, namelijk Australie, Canada, Duitsland, Zwitserland, de Verenigde Staten en Nederland. De lay-out van de samenvattingen werd met elkaar vergeleken, waarbij werd aangetoond dat van alle landen alleen Nederland alle individuele studies op toxicologisch en ecotoxicologisch gebied apart samenvat. Van alle referentis van alle landen samen bleken slechts 61 van de in totaal 372 referenties beoordeeld te zijn door twee of meer landen. Van de gemeenschappelijke studies stelden de betrokken landen wel steeds hetzelfde eindpunt vast. Slechts voor enkele studies werden verschillende gedrag en effect gegevens gerapporteerd. In alle gevallen waren de verschillen slechts klein. Geconcludeerd kan worden dat het voor andere landen mogelijk moet zijn de samenvattingen en evaluaties van andere landen te gebruiken voor de vaststelling van hun eigen beoordeling van de actieve stof. Standaardisatie bleek voor diverse onderwerpen belangrijk te zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-07-31 )