|   print

[  ]
 
Tas JW ; Tibosch H ; Linders JBJH

66 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
This study compiles environmental concentrations of pesticides. Pesticide concentrations in surface water, groundwater, the atmosphere, soil and sediment are presented. The compilation is limited to measurements in the Netherlands. Information on these concentrations could be found for less than half of the 270 active ingredients, that are registered in the Netherlands. The current investigation shows that compounds in water quite often exceed the maximum accepted level for water (0.1 mug/l) used as source for drinking water. Some substances have been analysed, but they never exceeded the detection limits. Many substances have not been analysed at all. It was found that all but two compounds detected in groundwater exceeded this environmental quality objective.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Betreft een inventarisatie van de concentraties van landbouwbestrijdingsmiddelen die in het milieu gevonden zijn. De concentraties zijn bepaald in oppervlaktewater, grondwater, lucht en regen, sediment, grond en gesuspendeerd materiaal. Het overzicht is beperkt tot metingen in Nederland. Informatie over deze concentraties kon gevonden worden voor minder dan de helft van de 270 actieve componenten, die in Nederland geregistreerd zijn. Het onderzoek toont aan dat stoffen worden aangetroffen in concentraties hoger dan het maximaal acceptabele niveau (0,1 mug/L) in voor de bereiding van drinkwater bedoeld oppervlaktewater.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-04-30 )