|   print

[  ]
 
Mensink BJWG , Linders JBHJ

54 p in Dutch   1997

download pdf (3325Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The market for microbial pesticides is, though slowly, expanding. Therefore more research with these pesticides will be carried out in the near future, not only for agronomical and economical, but also for environmental reasons. As more chemical pesticides are going to be banned, microbial pesticides, with a more environmental friendly image, can be an interesting alternative for farmers. Regulatory agencies therefore need to build up a consistent framework for the requirement of various data. Such frameworks exist in the US and Canada ; they do not exist in Europe, although the European Commission (EC) is elaborating a proposal. All these frameworks deal with data requirements in general, and to a lesser extent with the test protocol (except the US and Canada), the format of the test report, and the quality of the required data. They, also, do not include guidance on how to carry out a proper environmental risk assessment, when all required data are submitted to the regulatory agencies. Therefore, it is recommended to construct a specific Dutch framework for data requirements, and, subsequently, environmental risk assessment, in addition to the current endeavour of the EC. This report entails a concise - but not exhaustive - overview of the data requirements for the notification of microbial pesticides in the US, Canada, Denmark, the Netherlands, and the United Kingdom. They are compared with an EC-proposal from January 1997. The report also entails various recommendations with respect to the further development of a Dutch framework for data requirements, risk assessment, and risk management.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De afzetmarkt voor microbiele pesticiden is groeiende. Derhalve wordt in de nabije toekomst naar verwachting meer onderzoek uitgevoerd met dergelijke pesticiden, niet alleen om economische en agronomische, maar ook om milieu-redenen. Omdat steeds meer chemische pesticiden van de markt worden gehaald, kunnen microbiele middelen een interessant alternatief voor boeren en tuinders worden, temeer ook daar ze een meer milieuvriendelijk imago hebben. Bij de toelating betrokken instanties dienen een consistent raamwerk op te zetten wat betreft de gegevens die aangeleverd moeten worden door de firma's. Een dergelijk raamwerk bestaat in de VS en Canada, maar niet in Europa. Wel werkt de Europese Commissie (EC) momenteel een voorstel uit. Al deze raamwerken gaan vooral over de aan te leveren gegevens in het algemeen en in mindere mate over testprotocollen (VS en Canada uitgezonderd), de wijze van rapportage en de kwaliteit van de gegevens. Ook bestaan er geen richtlijnen hoe een risicobeoordeling uitgevoerd moet worden op grond van de aangeleverde gegevens. Het wordt derhalve aanbevolen om een specifiek Nederlands raamwerk - betreffende data vereisten en vervolgens de milieu-risicobeoordeling - op te zetten als aanvulling op het EC voorstel. Dit rapport bevat een beknopt overzicht van de door de overheid gevraagde gegevens bij de toelating van microbiele pesticiden in de VS, Canada, Denemarken, Nederland en Groot-Brittannie. Deze worden vergeleken met het EC voorstel van januari 1997. Dit rapport bevat eveneens diverse aanbevelingen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van een Nederlands raamwerk voor de te vragen gegevens, de risicobeoordeling en het risicomanagement.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-03-31 )