|   print

Uncertainty analysis of EUSES: Improving risk management through probabilistic risk assessment
[ Onzekerheidsanalyse van EUSES: Verbetering van risicomanagement door probabilistische risicobeoordeling ]
 
Jager T, Rikken MGJ, van der Poel P

80 p in English   1997

RIVM rapport 679102039
download pdf (5596Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In risk assessment of new and existing substances, it is current practice to characterise risk using a deterministic quotient of the exposure concentration, or the dose, and a no-effect level. Feelings of uncertainty are tackled by introducing worst-case assumptions in the methodology. Since this procedure leads to an assessment with an unknown degree of conservatism, it is therefore advisable to deal quantitatively with uncertainties. This report is a discussion document describing the advantages and possibilities to be had with a probabilistic risk assessment framework. Several options for probabilistic risk assessment are illustrated with sample calculations.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de risicobeoordeling van nieuwe en bestaande stoffen wordt voor het karakteriseren van risico gebruik gemaakt van een deterministisch quotient van de blootstellingsconcentratie, of de dosis, en een geen-effect niveau. Een gevoel van onzekerheid wordt aangepakt door het introduceren van worst-case aannames in de methodologie. Deze procedure leidt tot een beoordeling met een onbekende graad van conservatisme en het is daarom aan te bevelen om onzekerheden op een kwantitatieve manier te behandelen. Dit rapport is een discussiedocument dat de voordelen en mogelijkheden van een probabilistisch risicokader beschrijft. Verschillende opties voor probabilistische risicobeoordelingen worden geillustreerd met voorbeeldberekeningen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-12-31 )