|   print

[  ]
 
Mensink BJWG , Loos BP , Linders JBHJ

72 p in Dutch   1998

download pdf (4616Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A 1998 study discusses the (im)possibilities of a more structured and transparent system for assessing the environmental risks of microbial pesticides. As current environmental risk assessments by registration authorities are on a case-by-case basis, it is a challenge to transform the existing experience - most of it gained in Canada and the US - into a more systematic approach. A concurrent advantage of such a framework for risk assessment - with the prerequisite of a transparent rationale - may be the acceleration of registration procedures for such pesticides. Major impediments for the development of such a framework are: I the diversity and complexity of microbial organisms and their behaviour and interactions in the environment; II the lack of experience with in situ behaviour, fate, and adverse effects of pesticidal microorganisms to biota (apart from some work with Bacillus thuringiensis and several Baculoviridae); III small market shares to be expected in the near future for new microbial pesticides. Therefore, the present study successively stipulates for microbial pesticides general aspects of identification of hazards, exposure and effects assessment, and risk characterisation. As the identification of hazards includes the evaluation of individual tests, key items are listed and annotated for tests on distribution and fate. This is also done for effects on organisms in the environment. These lists can be used to screen for the purpose of summarising and evaluating experimental tests for pesticide registration.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze studie uit 1998 gaat de (on)mogelijkheden na voor een meer gestructureerd en transparant milieu-risicobeoordelingssysteem voor microbiele bestrijdingsmiddelen. De uitdaging is om de bestaande case-by-case aanpak bij de registratie van dergelijke bestrijdingsmiddelen om te vormen tot een meer systematische aanpak zodat overheden beter en sneller in staat zullen zijn om de te verwachten toename van het aantal registraties voor microbiele bestrijdingsmiddelen te verwerken. Dit moet gebeuren op grond van de bestaande expertise op dit gebied, niet alleen in Nederland, maar vooral ook in de Verenigde Staten en Canada. Belangrijke belemmeringen voor de verdere ontwikkelingen van een dergelijk raamwerk zijn: I de diversiteit en complexiteit van micro-organismen, en hun gedrag en interacties in het milieu; II het gebrek aan in situ onderzoeksgegevens wat betreft het gedrag, lotgevallen en schadelijke effecten van microbiele bestrijdingsmiddelen in het milieu (m.u.v. Bacillus thuringiensis en sommige Baculoviridae); III de te verwachten kleine afzetmarkten voor nieuwe microbiele bestrijdingsmiddelen. Daarom worden in dit rapport een aantal 'grote gemene delers' op een rijtje gezet: de gevaarsidentificatie , de blootstellings- en de effectbeoordeling en de risicokarakterisatie. Omdat de gevaarsidentificatie de gegevensevaluatie van de aan te leveren individuele testen omvat, zijn tevens een aantal tabellen opgenomen met daarin geannoteerd de belangrijkste items wat betreft het gedrag en de lotgevallen in het milieu en de effecten op biota. Deze tabellen kunnen als leidraad dienen bij het samenvatten en beoordelen van experimenten in het kader van de registratie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-05-31 )