|   print

[  ]
 
Linders JBHJ, Jager DT (eds)

510 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the second version of the Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 2.0. USES 2.0 is an integrated risk assessment system for new and existing substances and agricultural and non-agricultural pesticides. The risk assessment system for new and existing substances in USES 2.0 is fully equivalent to EUSES 1.00, the European Union System for the Evaluation of Substances. USES is a decision-support system to be used by central governments, research institutes and the chemical industry for rapid, quantitative assessments of the general risks of substances. In 1994, USES 1.0, the first version of the Uniform System for the Evaluation of Substances, became available from the Netherlands' Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de tweede versie van het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen, USES 2.0. Dit bestaat uit een zoveel mogelijk geintegreerd risicobeoordelingssysteem voor nieuwe en bestaande stoffen, landbouwbestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) en niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (biociden). Het risicobeoordelingssysteem voor nieuwe en bestaande stoffen is volledig gelijk is aan EUSES 1.00 (European Union System for the Evaluation of Substances). USES is een beslissingsondersteunend instrument voor overheden, onderzoeksinstituten en chemische bedrijven bij het snel en efficient kwantitatief beoordelen van de algemene risico's van stoffen. De eerste versie van USES kwam in 1994 beschikbaar als een uitgave van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-07-29 )