|   print

[  ]
 
Poel P van der

57 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
An initiative is given for a use category document which can supply emission scenarios for the risk assessment of fuels, lubricants and their additives. The release tables for the various stages of the life cycle of such chemicals - as far as available now - may be incorporated in EUSES in a simple way, and may be part of the Technical Guidance Document after agreement by the EU member states.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er wordt een aanzet gegeven voor een use category document dat emissie scenario's presenteert voor de risicobeoordeling van motorbrandstoffen, -smeermiddelen en additieven. De tabellen met emissiefactoren voor de verschillende stadia van de levenscyclus van zulke stoffen - voor zover thans aanwezig - kunnen eenvoudig in EUSES opgenomen worden en kunnen na overeenstemming tussen de EU lidstaten deel uitmaken van het Technical Guidance Document.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-11-19 )