|   print

Evaluation of EUSES: inventory of experiences and validation activities
[ Evaluatie van EUSES: inventarisatie van ervaringen en validatieactiviteiten ]
 
Jager T, Gingnagel P, Bodar CWM, den Hollander HA, van der Poel P, Rikken MGJ, Struijs J, van Veen MP, Vermeire TG

69 p in English   1998

RIVM rapport 679102048
download pdf (4613Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report discusses the validation status of the European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES). The individual models implemented in EUSES are discussed, as well as the problems encountered when applying the system in daily practice. EUSES can be concluded to deliver normally conservative estimates for a standard exposure scenario not usually directly comparable to measured data. Several modules, particularly release estimation, biodegradation, the exposure scenario, workplace exposure and environmental effects assessments, can be characterised as conservative. EUSES is not particularly suited for the assessment of chemicals outside the neutral organic compounds.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De individuele modellen die geimplementeerd zijn in 'het European Union System for the Evaluation of Substances' (EUSES) en de validatiestatus worden besproken alsmede de problemen bij de toepassing van het systeem in de dagelijkse praktijk. Samengevat blijkt EUSES normaliter conservatieve schattingen op te leveren voor een standaard blootstellingsscenario dat in het algemeen niet direct vergelijkbaar is met meetgegevens. Verscheidene modulen zijn met name conservatief: emissieschatting, biodegradatie, het blootstellingsscenario, blootstelling van werknemers en effectbeoordeling voor het milieu. EUSES is niet direct geschikt voor de beoordeling van andere dan neutrale organische stoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-11-02 )